045 541 02 32
anvr calamiteitenfonds clik sgr
Menu

Algemene voorwaarden C&O Travel Cruises

Info

Algemene Voorwaarden C&O Travel B.V.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

C&O Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover.
De reizen van C&O Travel B.V. worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen van C&O Travel B.V. tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
In de ANVR-consumentenvoorwaarden is opgenomen dat de reisorganisator aanvullende voorwaarden mag opnemen.

Lees aan het einde van de C&O Travel BV aanvullende voorwaarden de ANVR reisvoorwaarden + ANVR consumentenvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden C&O Travel B.V.:

De reisorganisator C&O Travel B.V. kan eigen, zelf vastgestelde bepalingen aan de ANVR-consumentenvoorwaarden toevoegen.

Bij de hieronder vermelde producten van C&O Travel B.V. gelden aanvullende voorwaarden:

Cruisereizen - Rederijen

Rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn van toepassing. C&O Travel zal ten alle tijden de policy en regelementen van de rederij moeten overnemen. C&O Travel werkt samen met meerdere rederijen en de policy en condities wijken op sommige punten af. De regels van de rederij zijn ten alle tijden van toepassing De desbetreffende rederijvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

Lees hieronder de C&O Travel B.V. annuleringsvoorwaarden voor cruisereizen.

Vliegtickets

Luchtvaartmaatschappijen hanteren 100% annuleringskosten.

Evenementen en evenementenreizen

C&O Travel B.V. heeft een speciale divisie evenementen tickets en reizen Lees hieronder de aanvullende voorwaarden.

Groepsreizen, eigen reizen van C&O Travel

Lees hieronder de aanvullende voorwaarden bij groepsreizen.

Bedrijfsuitjes en reizen voor verenigingen en groepen

Lees hieronder de aanvullende voorwaarden voor bedrijven, verenigingen en overige groepen.

Aanvullende voorwaarden

Lees hieronder aanvullende voorwaarden.

1. Annulering door de reiziger

Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden. Dit geldt voor bestemmingen waarvoor een negatief reisadvies wordt afgevaardigd.

Annuleringen

Annuleringskosten van reisovereenkomsten met C&O Travel B.V.
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert C&O Travel een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal C&O Travel B.V. de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten conform ANVR artikel 9.2 annuleringskosten berekenen.

Met uitzondering van: zeecruises , groepsreizen, bedrijfsuitjes en evenementen tickets of evenementenreizen waarbij andere annuleringskosten berekend worden:

Cruisereizen zee cruises en riviercruises:

Voor zeecruises en riviercruises gelden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;
Bovenstaande annuleringskosten gelden voor alle cruisereizen, tenzij anders vermeld bij de betreffende reisVliegtickets onderdeel van pakketcruise
Voor vliegtickets welke onderdeel maken van een pakketcruise geldt 100% annuleringskosten.

Hotels onderdeel van pakketcruiseBij hotelreserveringen welke onderdeel maken van een pakketcruise gelden de annuleringskosten van het betreffende hotel. 
Vakantiereizen
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Evenementenreizen en evenementen tickets

Bij annulering van evenementenreizen of evenementen tickets zoals concert-, musical-, attractiepark- en sporttickets geldt 100% annuleringskosten. Tickets worden namelijk ingekocht bij de organisator van het evenement en op naam gereserveerd naar aanleiding van de reservering door de reiziger c.q. boeker.
De reiziger of boeker kan natuurlijk zelf de organisator van het evenement benaderen voor restitutie t.b.v. annulering. In de regel nemen evenementorganisaties geen tickets terug.

Groepsreizen C&O Travel eigen producten

Bij groepsreizen met begeleiding (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij groepsreizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
Er gelden de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste dag (inclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 90ste dag (inclusief) tot de 60ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de de vertrekdag: 100% van de reissom

Verenigingen en bedrijven

Bij groepsreizen zoals bedrijfsuitjes en voor verenigingen (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij deze reizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
Hierbij houdt C&O Travel rekening met de contracten welke bij derden zijn afgesloten i.v.m. maatwerkinkoop voor betreffende bedrijf en vereniging.
Voor posten als vliegreis, cruise, hotel etc. worden de annuleringscriteria van deze partijen over genomen.
In geval de gehele groep annuleert, zal C&O Travel B.V. de annuleringssom berekenen.
In geval een gedeelte van de groep annuleert, zal C&O Travel B.V. eveneens de annuleringssom berekenen.

Wooneenheden

In afwijking van het sub a. bepaalde zijn voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en campingstaanplaatsen, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
Voor de bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c. is dan van toepassing.
De bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). 
Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.

2. Evenementen - Tickets entreebewijzen

Bij evenementen geldt dat reisorganisator C&O Travel B.V. tickets of entreebewijzen koopt bij incoming agentschappen oftewel Ticketkantoren.
C&O Travel B.V. betaalt hier een extra fee en dit resulteert vaak in een verkoopbedrag welke hoger is dan op het originele ticket staat vermeld. Daarbij nog eens posten (welke niet op ticket staan) als bespreekkosten, verzendkosten en BTW welke reisorganisator betaalt.
In de meeste gevallen gaat het om evenementen welke snel uitverkocht zijn en waar het aanbod aan tickets gering is. Of anders gezegd, er is een schaarste aan tickets ontstaan.
De vraag naar de tickets is groot en het aanbod aan tickets is gering.
De inkoopprijs voor C&O Travel wordt hierdoor verhoogd en de verkoopprijs van C&O Travel wordt hierdoor ook verhoogd.
In sommige gevallen bij mega evenementen wordt de ticketprijs verdubbeld of verdrievoudigd door de grote animo hiervoor.

De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor minder comfort of minder zicht van een zitplaats of staanplaats bij een voorstelling, show, evenement of sportevent.
De reisorganisatie omschrijft het entreebewijs met een categorie welke 1 op 1 overgenomen wordt van de organisator van het evenement.
De reisorganisator is hierbij volledig afhankelijk van de organisator van het evenement.
Indien er klachten of problemen zijn over de entreebewijzen i.v.m. beperkt zicht, geluid of andere zaken waardoor er discussie bestaat over de kwaliteit van het betreffende evenement, dient de klant zelf contact op te nemen met de organisator van het betreffende evenement. 
Ook wanneer het programma afwijkt van het eerder gepubliceerde programma kan de reisorganisator hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en dient de reiziger zich te wenden tot de organisatie van het evenement.

Afgelastingen / verplaatsen evenementenDe reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het afgelasten van een evenement. 
De reisorganisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het verplaatsen van een evenement naar een nieuwe datum / locatie.

Evenement programma en/of datumwijzigingBij evenement en evenementreizen dient de reiziger akkoord te gaan met de nieuwe reisdatum, of een aanpassing in het programma door verplaatsing van een evenement. 
Indien de reiziger niet akkoord gaat met de nieuwe datum, kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoeding.
De reiziger dient zich hiervoor te wenden tot de organisator van het evenement.
In de bovengenoemde situaties kan de reisorganisator bij dagtochten en ook meerdaagse reizen kosten in rekening brengen voor vervoer- en hotelannulering en overige services zoals reserveringen welke in dit arrangement geboekt waren en nu geannuleerd dienen te worden. 
BTW, handling, verzend- en servicekosten m.b.t. aankoop entreebewijzen door reisorganisator worden niet vergoed aan reiziger.

Ontvangst tickets - entreebewijzen bij evenementenreizenBij busreizen naar evenementen ontvangt de reiziger de tickets (entreebewijzen) op de reisdatum tijdens de heenreis in de tourbus of gedurende de reis in het hotel.
Bij vliegreizen ontvangt de reiziger de tickets normaliter in het hotel of ca. 1 week voor reisdatum op het thuisadres. 
Uitsluitend bij eigen vervoer arrangementen kan men de tickets voor reisdatum per post gestuurd krijgen, tenzij dit voor de reisorganisator niet te realiseren is.
In dit geval zal de reisorganisator hiervoor een oplossing aandragen.

3. Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen

Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit zal vermeld worden bij de desbetreffende reis. Indien er alsnog een reservering gemaakt wordt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.

Boeken onder valse naamHet is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres.
Onze organisatie is gerechtigd om, bij boekingen, die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten

4. Aansprakelijkheid

Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

5. Kopen op afstand

Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet of per telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode" van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

6. Minimum aantal deelnemers

Veel van onze reizen, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden.

7. Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

8. Preferenties

Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

9. Essentie

Als een wens dermate essentieel is, dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven, dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Buiten de essentiekosten, bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Indien wij niet kunnen garanderen, dat een essentie wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. Zie ook de ANVR-Reisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u ook contact met onze verkoopmedewerkers opnemen.

10. Huisdieren

Huisdieren zijn vaak niet toegestaan. Indien toegestaan dan zijn een Europees dierenpaspoort, naast een eventuele chip of inentingen verplicht. Vraagt u hiernaar bij uw dierenarts. De kosten van het verblijf van uw huisdier dienen ter plaatse te worden betaald. Per accommodatie kunnen de voorwaarden voor het meenemen van huisdieren verschillen. Bij de reisbeschrijving wordt dit vermeld.

11. Vignetten, milieusticker

Bij bezoek aan diverse landen per auto, kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals; autobaanvignetten, milieustickers, winterbanden etc. Informeer bij de betreffende instanties of ANWB, welke voorwaarden van toepassing zijn.

12. Grensdocumenten

Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
Onze organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van de Visumdienst (www.visumdienst.nl) en CIBT www.cibt.nl. Voor reizen naar Turkije kunt u kijken op www.visa4turkey.nl/stip. Wij maken u er op attent dat de toegang tot een reisbestemmingen(en) kan worden geweigerd indien het paspoort stempels bevat uit bepaalde landen. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade / consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Nederlandse, dienen zelf met de ambassade / consulaat en visumdienst contact op te nemen met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

13. Meereizend kind met afwijkende achternaam

Wanneer men een kind onder de 18 jaar meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan de volwassene waarmee het kind op reis gaat dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.
Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet de toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) een formulier in te vullen die u hier kunt vinden.

14. Vaccinaties

Informatie over de benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Onze organisatie kan hierover geen adviezen geven. Wij verwijzen u naar de organisaties die gespecialiseerd zijn om de juiste informatie te verstrekken. Dit zijn de o.a. de GGD, Travel Doctor of KLM Travel Clinic.

15. Medische voorschriften

Een aantal rederijen vraagt een in Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf, voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

16. Zwangerschap

Voor vrouwen die zwanger zijn tijdens een vlucht of verblijf aan boord van een (cruise)schip, gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij uw boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip op de site van de betreffende rederij of airliner. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
U dient de reisorganisatie schriftelijk het aantal weken zwangerschap te melden en de reisorganisatie zal deze info opnemen in de reisovereenkomst. In geval van overschrijding van de norm aantal weken zwangerschap geldt 100% kosten.
Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

17. Zika virus

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
Overleg dan uit voorzorg met een arts en volg het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Meer informatie over het zikavirus vindt u op de websites van het RIVM, het LCR en de WHO.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie over reisdoelen waar het Zika virus heerst.

18. Mindervaliden

Bij een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening.

19. Reissom - Onder voorbehoud

De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.De gepubliceerde prijzen zijn momentopnames welke wij van de rederijen inladen en dagelijks bijstellen. De gepubliceerde prijzen kunnen derhalve afwijken. Wij werken dan ook met vrijblijvende offerte aanvragen welke vervolgens snel beantwoord worden met de actuele prijs van de rederij.

20. BTW

Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels)binnen de EU (Europese Unie) plaats vinden. Deze is reeds inbegrepen in de reissom.

21. Boekingsbevestiging

Na de boeking van de reis, ontvangt u een boekingsbevestiging, tevens factuur. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. (Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst ten behoeve van de reisdocumenten). Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten.

22. Cruises en vliegreizen info reizigers

Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijziging- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

23. Betalingscondities

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient voor de cruises een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk 40 dagen voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van C&O Travel B.V.. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.
Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden gedaan. In het geval van een credit card betaling bedragen worden transactiekosten in rekening gebracht, welke in het geval van een wijziging/annulering niet gerestitueerd worden.

Bepaalde cruises kunnen afwijken van het aanbetalingsbedrag.

24. Reserverings-,administratiekosten

Wij hanteren reservering en administratiekosten afhankelijk van de aard van de reis van minimaal € 5,00 bij dagtochten tot maximaal € 25,00 bij meerdaagse reizen en cruises.
Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit te allen tijde vermeld bij de betreffende reis.

25. Prijsverschillen

Als gevolg van het zogenoemde¨Fluid Pricing¨concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen in reissommen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat te allen tijde uit van de meest actuele prijzen. Onze organisatie is nimmer verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

26. Vluchtdetails

Op de boekingsbevestiging staan de voorlopige vluchttijden vermeld, indien deze bij boeking reeds bekend zijn. In uw reispapieren staan de definitieve vluchttijden en vluchtnummers. Deze kunnen afwijken van de op uw bevestiging vermelde gegevens. Vertrektijden en/of vlucht(route)wijzigingen kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Indien er na het versturen van de tickets nog wijzigingen optreden wordt u hierover door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nádat u vertrokken bent, worden telefonisch, via de accommodatieverschaffer waar u verblijft of via de reisleiding/lokale agent ter plaatse gecommuniceerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u uw retourvlucht herbevestigt. In die gevallen waarbij herbevestiging noodzakelijk is zal dit, evenals de manier waarop dit dient te geschieden, duidelijk in uw reispapieren vermeld staan.

27. Brandstofheffing - toeslagen

Onze organisatie heeft het recht om conform de ANVR-Reisvoorwaarden, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Voor meer details verwijzen wij u graag naar de ANVR-Reisvoorwaarden

28. Verzekeringen

Indien woonachtig bent in de Benelux of Duitsland kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. U dient in dat geval in het bezit te zijn een Nederlands bank- of gironummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektekostenverzekering.
Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

29. Aantal personen

Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

30. Reisdocumenten

Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u, digitaal, de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

31. Wijzigingen

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

32. Online inchecken

Niet bij elke luchtvaartmaatschappij is online inchecken mogelijk. Dit is per luchtvaartmaatschappij verschillend en afhankelijk van de reis(soort). Op de reisbescheiden staat vermeld indien dit wel mogelijk is. Door tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn, is het eventueel mogelijk om aan uw mogelijke wensen te voldoen.

33. Vertragingen

Door drukte op de weg, (stakingen) van openbaar vervoer of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar)vervoer niet mogelijk zijn, dan is onze organisatie niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende kosten.
Indien er sprake is van overmacht door o.a. extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen of het sluiten van het luchtruim door de overheid, kan het voorkomen, dat een vlucht te laat vertrekt of zelfs wordt geannuleerd, waardoor men niet op tijd in de haven aankomt voor het vertrek van het cruiseschip of op een luchthaven voor een rondreis/transfer/fly-drive. De hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

34. Stoelreserveringen

Onze organisatie kan geen zitplaatsreserveringen maken voor in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of touringcars.

35. Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 3 uur (in vakantieperiodes 4 uur van tevoren) voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de desbetreffende luchthaven te melden. Bij niet tijdig aanwezig zijn kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. De incheckbalie sluit over het algemeen 45 minuten voor de geplande vertrektijd. Dit is per luchtvaartmaatschappij/luchthaven verschillend. Indien u de vlucht mist, dient er direct contact te worden opgenomen met onze alarmdienst om het probleem op te lossen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Bijkomende kosten voor een eventuele vervangende vlucht zijn voor rekening van de reiziger.

36. Vliegbagage

Voor veel vluchten geldt tegenwoordig dat u bij moet betalen wanneer u met meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst te reizen.
Voor "overbagage" kunt u worden gevraagd te betalen. in de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage wat u mee mag nemen op uw reis vermeld. Op de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage vermeld.
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden. Indien de bagage niet of beschadigd is aangekomen, dient er een PIR - rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw instapkaart en het claimticket van uw bagage nodig. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera's en juwelen) en medicijnen voor de duur van de reis, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer.

37. Bagage touringcar

Het is toegestaan om per persoon 1 koffer van maximaal 20 kg mee te nemen en 1 stuk handbagage. Wij raden aan om de bagage 's nachts uit de bus te halen. Het (onbeheerd) achterlaten van bagage in de bus, ongeacht het tijdstip van de dag, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

38. Bagage cruises

Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit is van toepassing indien u op eigen gelegenheid naar de haven reist. Indien u naar de vertrekhaven vliegt, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

39. Rookbeleid

Aan boord van touringcars, treinen, vliegtuigen, cruiseschepen en accommodaties is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

40. Transfers

Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op de website bij uw reis en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage.

41. Accommodatieclassificatie

Voor de accommodaties hanteert onze organisatie de classificaties zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming zijn toegekend.

42. Hutnummers (Wijziging)

De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan, in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

43. Inchecken en uitchecken

Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken. Het is een internationale regel dat hotelkamers en/of appartementen op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar doorgaans zijn hier kosten aan verbonden. Voor cruiseschepen gelden andere voorwaarden.

44. Faciliteiten/Verzorging

In het voor- en naseizoen en tijdens de winterperiode kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld buitenzwembaden, strand- en sportvoorzieningen, restaurants, kinderclubs, animatie, disco's en dergelijke) niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zullen zijn in verband met onderhoud, bezetting of weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat een accommodatieverschaffer een vergoeding vraagt voor bepaalde faciliteiten of diensten en dat het All Inclusive aanbod iets beperkter is. Onze organisatie kan hier geen invloed op uitoefenen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.

45. Kamers

Een standaardkamer/2-persoonskamer beschikt over een 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Eventueel kunt u telefonisch een voorkeur hiervoor aangeven tijdens het boeken, dit is echter geen garantie.
Een 1-persoonskamer is veelal een 2-persoonskamer voor alleengebruik. De kamer kan soms kleiner of minder gunstig gelegen zijn dan een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de gevraagde toeslag. Enkele accommodaties bieden een echte 1-persoonskamer aan. Een 2-persoonskamer + extra bed is een standaard 2-persoonskamer met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapstoel of -bank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt. Voordeelkamers/-appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Ook kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw en/of geen of beperkt zicht hebben. Een quadroom of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waar twee extra bedden zijn bijgeplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt. Een familiekamer kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Babybed: indien u met een baby reist proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij een en ander niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

46. Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Tijdens uw verblijf kan het zijn dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden of kunnen er in de directe omgeving van de accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

47. Excursies en activiteiten

Eventueel genoemde excursies of activiteiten, die lokaal worden aangeboden, vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere reden worden geannuleerd. Onze organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

48. Programmawijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma's vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden / reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

49. Fooien

Het geven van fooien op een vakantiebestemming is een normaal gebruik en wordt zelfs verwacht of is verplicht.
Op verzoek van vele reizigers en in overleg met onze lokale agent wordt ter plaatse voor de groepsrondreizen een fooienpot voorgesteld. De hoogte van de fooienpot, gebaseerd op een normale richtlijn, niet te hoog en niet te laag, is o.a. afhankelijk van de duur van uw reis, het aantal hotels waar u verblijft, het aantal nachten dat u in de hotels verblijft en het aantal dagen dat u in de bus of trein zit. Deze fooienpot wordt gebruikt voor diegenen, die uw vakantie een onvergetelijke invulling geven, zoals uw chauffeur en de busboy, de bellboys en kamermeisjes van de hotels, de reisleider en de lokale gids(en) en de bediening in de restaurants. Het staat u uiteraard vrij om hieraan deel te nemen of in voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te geven.
Bij cruises gelden verschillende voorwaarden welke onder meer afhankelijk zijn van rederij, route, leeftijd en reisduur. Uitvoerige informatie staat bij de betreffende cruise op de website vermeld.

50. Rederijvoorwaarden

Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn van toepassing bij C&O Travel cruisereizen. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. Tevens behouden de meeste rederijen zich nadrukkelijk het recht voor de diverse vaarschema's met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkend is.
Indien er tijdens uw cruise zaken niet naar wens verlopen, dient u in eerste instantie melding te maken bij de infobalie op het schip. Indien u niet naar tevredenheid geholpen wordt, dient u direct contact op te nemen met reisorganisatie C&O Travel BV. Buiten kantooruren kunt u ons noodnummer 0031-(0)6-53994900 bellen.

51. Autohuur ter plaatse

Bij een fly-drive of huur van een auto, dient de hoofdbestuurder de borgsom voor de auto te voldoen met zijn/haar creditcard. Vaak worden er voorwaarden gesteld m.b.t. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land.

52. ´s Lands wijs, ´s lands eer

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoonten, cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Hiermee dient u met uw vakantieverwachtingen rekening te houden. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten zijn of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd, accommodaties en routes worden gewijzigd.

53. Niet helemaal tevreden

Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze dient direct te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden. Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, daar onze organisatie niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

54. Fotomateriaal

De gepubliceerde foto's geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde foto's.

55. (Druk)fouten

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee onze organisatie haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

56. Privacy wetgeving

Onze organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden, mits nadrukkelijk vermeld bij de desbetreffende reis op onze website. Ten behoeve van de reservering van reiscomponenten als vluchten en accommodaties zullen uitsluitend uw naam en paspoortgegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende leverancier(s).
Bij cruises met de rederij Costa Cruises geven wij uw (mobiele) noodtelefoonnummer tijdens de reis door. Deze gegevens worden na afloop van uw cruise vernietigd door Costa Cruises.

57. Cookie wetgeving

Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u graag naar het kopje "Privacy wetgeving" op onze website.

58. Denied boarding compensation

In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen gedwongen de passagiers schade te vergoeden. Onze organisatie kan hiervoor niet worden aangesproken.

EUclaim biedt een dienst aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen van een claim. Voor meer informatie zie www.euclaim.nl.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving' aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving' maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

59. Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is het rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur gedurende het reizen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U bent als vakantieganger een onmisbare schakel in duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

60. Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

Adresgegevens C&O Travel

C&O Travel B.V.
Locht 40
6466 GW Kerkrade
E-Mail: info@ceno-travel.com
Tel: 045-5327711

In geval van nood

In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Call Center, kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:
Alarmnummer C&O Travel B.V.:
+31 (0)53994900

 

 

cruisespecialisten

C&O Travel | Bezoek op afspraak! | Locht 40 6466 GW Kerkrade | Telefoon: 045 543 27 19 | E-mail: cruise@ceno-travel.com

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van bijzondere cruises.
U kunt zich altijd afmelden van de Nieuwsbrief van C&O Travel. Zie ook ons privacybeleid.

ANVR SGR CLIA CLIA